0
Winkelwagen

Dit is de privacyverklaring van Kievit Computerservice, gevestigd in Middelharnis en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.kievitcomputerstore.nl/ www.kievitcomputerservice.nl
Adres: Berkenlaan 35a, 3241BB Middelharnis
Telefoonnummer: 0611180407

Marco Kievit is de Functionaris Gegevensbescherming van Kievit Computerservice en is te bereiken via info@kievitcomputerservice.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Kievit Computerservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Anoniem tijdens uw bezoek:

- IP-adres (tijdens uw bestelling)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Tijdens of na een bestelling:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kievitcomputerservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kievit Computerservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Kievit Computerservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Kievit Computerservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kievit Computerservice) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kievit Computerservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Zodra u uw dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden

Kievit Computerservice deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kievit Computerservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kievit Computerservice uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

- Stichting Sisow voor het uitvoeren van Ideal betalingen. Hierbij zijn de eigenaar van de bankrekening en het rekeningnummer (IBAN) zichtbaar.
- CCV Shop voor het hosten van deze webshop en voor het verwerken van de bestellingen. Zijn zien dezelfde gegevens als aangeven in de alinea Persoonsgegevens die wij verwerken.
- Onze leveranciers 
in het geval dat een product direct vanuit de leverancier wordt verzonden. Zijn zullen alleen uw adresgegevens gebruiken om de bestelling juist bij u af te leveren.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kievit Computerservice gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kievit Computerservice gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de volgende link.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kievit Computerservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kievitcomputerservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kievit Computerservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.
Social media mogelijkheid

Op onze website zijn knoppen zichtbaar om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knop werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Beveiliging

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat (Secure Socket Layer). Dit houdt in dat alle gegevens die u invoert of verwerkt veilig worden verstuurd. Deze vorm van beveiliging wordt ook door banken gebruikt tijdens het internetbankieren. Als u wilt controleren of uw verbinding beveiligd is kunt u dit zien aan het groene slotje of aan de tekst "Veilig" in de adresbalk.
Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies om voor ons een beter beeld te krijgen van onze klanten en om de website te verbeteren. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.
Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.